Condohotel w Słupsku

Condohotel w Słupsku

Rynek nieruchomości oferuje coraz więcej ciekawych rozwiązań inwestycyjnych. Jednym z nich jest osiąganie dochodów z najmu pokoju hotelowego. Jak wynika z analizy firmy Home Broker, rentowność takiej inwestycji może być nawet trzy razy większa niż stopa zwrotu z przeciętnej lokaty bankowej.

Inwestycja polega na kupnie prawa własności do apartamentu w hotelu. Kupując lokal nabywca staje się jego właścicielem i zostaje wpisany w odrębnej księdze wieczystej, a operator hotelu podpisuje z nabywcą wieloletnią umowę najmu. Wynagrodzenie za wynajem może być stałe, zmienne lub stanowi połączenie tych dwóch form, np. gdy operator gwarantuje dochód z najmu przez kilka pierwszych lat, a później jest on uzależniony od obłożenia miejsc w hotelu.

Według analizy firmy Home Broker dochód z takiej inwestycji jest stosunkowo wysoki – stopa zwrotu wynosi między 7 a 10% brutto, czyli 6,41 – 9,15 % netto. Dodatkową korzyścią z inwestycji w Condohotel” lub "aparthotel” jest to, iż inwestor może liczyć na wzrost wartości lokalu w długim terminie. Korzystna jest ponadto nowa forma opodatkowania – w formie ryczałtu od przychodów w wysokości 8,5%.

Dużym minusem tej inwestycji jest niewielka liczba takich nieruchomości w Polsce umożliwiająca w ten sposób lokowanie pieniędzy (w Polsce powstały i powstają w Ostródzie, Kołobrzegu i Władysławowie).Pierwszy condohotel w Słupsku rozpocznie swoje funkcjonowanie jeszcze w tym roku.Znajduje się w jednej z ciekawszych dzielnic miasta, tuż przy lasku północnym, w budynku po dawnym spichlerzu. Dysponować będzie kilkunastoma pokojami. W ofercie sprzedaży condohotelu pozostały jeszcze apartamenty trzypokojowe o powierzchni do 75 m2.

Źródło: e-hotelarz.pl