Charytatywna aukcja dzieł sztuki w Hotelu Radisson Blu Kraków

Charytatywna aukcja dzieł sztuki w Hotelu Radisson Blu Kraków
25 listopada 2011 r. o godzinie 18.00, w krakowskim hotelu Radisson Blu odbędzie się charytatywna aukcja dzieł sztuki pod hasłem „Podaruj Dzieciom Uśmiech”. Dochód z niej zostanie przekazany na rzecz SPOW Domu Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie.

Dochód ze sprzedaży obrazów, rzeźb, grafik i fotografii trafi do SPOW Domu Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie. W obecnej chwili mieszka w nim 34 wychowanków – dzieci w wieku od urodzenia do 6 lat, w tym dzieci niepełnosprawne oraz niepełnoletnie matki z dziećmi. Aukcję organizuje fundacja dla dzieci „Uśmiech Dziecka” działająca przy Domu Dziecka.
„Ta aukcja to wielkie wydarzenie dla nas i dla naszych podopiecznych” – mówi dyrektor Domu Dziecka Elżbieta Kaczor. „Dzięki artystom, którzy od lat wspaniałomyślnie przekazują nam swoje dzieła i naszemu zaprzyjaźnionemu sponsorowi jakim jest krakowski hotel Radisson Blu, jak dotąd udawało nam się wzbudzić zainteresowanie przychylnych nam osób. Również tym razem serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli” – dodaje.

W tym roku – 25. listopada, aukcja organizowana jest już po raz piąty. Zgromadzone podczas w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone przeznaczone na bieżące potrzeby wychowanków, w tym zakup środków higienicznych, ponadstandardowych szczepionek i leków oraz doposażenie domu. Jeśli uda się zgromadzić wystarczającą kwotę, to część pieniędzy zostania wykorzystana na zorganizowanie ferii i wypoczynku dla dzieci.

W tym roku swoje prace na aukcji zaprezentują m. in: Agnieszka Berezowska, Iwo Brikenmajer, Ewa i Jacek Budzowscy, Bronisław Chromy, Kinga Chromy, Ewa Fleszar i Roman Fleszar, Zbigniew Gizella, Anna Grochowska, Maria Kobus, Joanna Kulis, Paweł Król, Maria Leśniak, Barbara Majorczyk, Zofia Małota, Elżbieta Marcinkowska, Paweł Martynów, Grzegorz Ofis, Jacek Paluch, Włodzimierz Płaneta, Mira Skoczek-Wojnicka, Stanisław Jerzy Suder, Małgorzata Studenny, Katarzyna Ślęczkowska, Agnieszka Trzebińska, Marta Wojciechowska, Halina Wójtowicz, Tomasz Lach, Tomasz Ćwikliński.

Niespodzianką na tegorocznej aukcji jest kilka prac z okresu międzywojennego.

INFORMACJA PRASOWA