Bezpłatna konferencja dla branży HoReCa

Bezpłatna konferencja dla branży HoReCa
W ramach XVIII Międzynarodowych Targów „Światło 2010” odbywających się w marcu 2010 w Warszawie, odbędzie się konferencja dla osób związanych z branżą hotelarską i gastronomiczną. Tematy, które zostaną poruszone na konferencji to problem ograniczania zużycia energii, zarządzanie bezpieczeństwem gości i mienia obiektów hotelarskich, źródła finansowania inwestycji hotelarskich.  Udział w konferencji jest nieodpłatny, ale koniecznie jest wysłanie zgłoszenia ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Więcej informacji: www.lightfair.pl

Źródło: horeca.pl