Bezpieczny Obiekt MICE - odznaka, która wzbudza zaufanie

Bezpieczny Obiekt MICE - odznaka, która wzbudza zaufanie

W dobie pandemii koronawirusa niezwykle ważne stało się zapewnienie gościom bezpieczeństwa i komfortu. Na straży tych potrzeb stoi m.in. odznaka Bezpiecznego Obiektu MICE. Hotele, targi oraz inne obiekty konferencyjne, które mogą pochwalić się tym wyróżnieniem, dają pewność, że są odpowiednio przygotowane i w żaden sposób nie narażają zdrowia oraz życia swoich gości.

Bezpieczny Obiekt MICE to akcja, która zainicjowana została przez Polską Organizację Turystyczną przy współpracy z branżą przemysłu spotkań. Ma ona na celu wzbudzenie zaufania wśród klientów oraz ułatwienie dostępu do informacji dotyczących wdrożonych działań sanitarno-epidemiologicznych.

Obiekty, które zdobędą ten certyfikat i odznakę, mogą się nią posługiwać w postaci znaku graficznego, jednocześnie ułatwiając klientom ich ostateczny wybór. Świadczenia zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego są obecnie szalenie ważne - nie powinno więc dziwić, że odznaka ta wzbudza ogromne zainteresowanie.

Mamy również dobrą wiadomość dla przedstawicieli branży MICE - o tę odznakę może ubiegać się każdy podmiot na terenie naszego kraju, który świadczy działalność w tym zakresie. Procedura wnioskowania jest zupełnie bezpłatna. Należy jednak spełnić odpowiednie wymagania. Są one podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom/pracownikom obsługi/ dostawcom wydarzenia/spotkania
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem.