ASSOCIATION NEWS - Wydarzenia biznesowe remedium na kryzys spowodowany COVID-19

ASSOCIATION NEWS - Wydarzenia biznesowe remedium na kryzys spowodowany COVID-19

Wydarzenia biznesowe są teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek z jednego zasadniczego powodu: aby ożywić handel po kryzysie Covid-19 i skierować gospodarki i społeczeństwa na szybką ścieżkę w kierunku odnowy. Partnerzy G3: ICCA, AIPC i UFI opublikowały bardzo ważny dokument zatytułowany „Wydarzenia biznesowe szybką ścieżką do odżywienia” w ramach działań rzeczniczych mających na celu zachęcenie destynacji i decydentów do ponownego otwarcia branży wydarzeń biznesowych.

Wspierając powrót globalnych wydarzeń biznesowych, partnerzy G3, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Kongresowych (AIPC), Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów i Konwencji (ICCA) oraz Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego (UFI) przedstawiają nową publikację pt. „Business Events are the fast track to recovery” (Wydarzenia biznesowe szybka ścieżką do ożywienia).

Publikacja wspiera działania rzecznicze branży wydarzeń biznesowych, podkreślając wartość i znaczenie tego działu gospodarki oraz podając przykłady co robią rządy i decydenci na całym świecie, aby wspierać powrót wydarzeń, organizowanych na żywo. AIPC, ICCA i UFI zgłaszają potrzebę rozróżnienia spotkań biznesowych od imprez masowych i rozrywkowych i podkreślają, że mogą być dzisiaj z powodzeniem organizowane z uwzględnieniem nowych protokołów i zachowaniem standardów bezpieczeństwa.

Od zawsze spotkania spełniały ważną rolę w szybkim wzroście ekonomicznym po wielkich dziejowych kryzysach takich jak wojny, recesje, pandemie. Autorzy raportu podkreślają, że pomimo mnogości organizowanych dzisiaj spotkań wirtualnych, to spotkania twarzą w twarz i ich osobisty wymiar są kluczowe w kontaktach biznesowych i niezbędne do generowania idei, nowych planów, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz budowania zaufania.

Tutaj możecie zobaczyć cały dokument: „Wydarzenia biznesowe szybką ścieżką do odżywienia” 

Źródło: www.iccaworld.org

Autor: Anna Górska, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense, Członek Zarządu ICCA, Wiceprezes Zarządu SKKP ds. Współpracy Międzynarodowej