ASSOCIATION NEWS - Protokół Globalnych Spotkań Stowarzyszeń ICCA

ASSOCIATION NEWS - Protokół Globalnych Spotkań Stowarzyszeń ICCA

ICCA przedstawia Protokół Globalnych Spotkań Stowarzyszeń jako uzupełnienie Protokołu z Kaohsiung, który ma pomóc destynacjom, ich partnerom i stowarzyszeniom współpracować bardziej efektywnie. Zidentyfikowano w nim cztery kluczowe filary, niezbędne do prawidłowego rozwoju branży: zrównoważony rozwój i dziedzictwo (legacy), rzecznictwo (advocacy) i politykę, planowanie i łagodzenie sytuacji kryzysowych oraz strategię dostosowania sektorów (sector alignment strategy).

Nowy Protokół Globalnych Spotkań Stowarzyszeń (ICCA Global Association Meetings Protocol) to druga faza i kontynuacja projektu, którego rezultatem był zaprezentowany podczas ubiegłorocznego kongresu ICCA Protokół z Kaohsiung. Przypomnijmy, że w pierwszej fazie  projektu “Trendy i strategie” (Event Trends & Strategies) wyodrębniono najważniejsze trendy i listę kluczowych strategii, które umożliwią międzynarodowemu przemysłowi spotkań dobrze się rozwijać, teraz i w przyszłości. Zidentyfikowane kierunki obejmują innowacyjne modele biznesowe, wspólne ryzyko, restrukturyzację cyfrową i wydarzenia hybrydowe oraz strategie dotyczące zwiększonego zaangażowania. 

W fazie drugiej projektu „Strategie destynacji” (Destination Strategies) pokazano jak zmieniły się priorytety i sposoby pracy podczas pandemii. Wyniki przedstawione w nowym raporcie opierają się na badaniach opublikowanych w lipcu 2021 roku przez Destination International's DestinationNEXT 2021 Futures Study. Badania te powstały na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 706 przedstawicieli kadry kierowniczej  destynacji w 52 krajach. W ankiecie poproszono respondentów o uszeregowanie pod względem ważności 80 strategii, które biura marketingu miejsc (Convention Bureau oraz Convention and Visitors Bureau) wprowadzają w celu  odbudowy branży. Jesienią 2021 r. ICCA poprosiła swoich członków, będących przedstawicielami międzynawowych stowarzyszeń o uszeregowanie tych samych strategii w oparciu o to, co ich zdaniem powinno być dzisiaj najważniejszym priorytetem dla CVB/CB. Wyniki te różnią się znacznie od siebie i pokazują luki między priorytetami klientów stowarzyszeniowych i CVB/CB. Luki wskazują, gdzie organizacje marketingu miejsc mogą potencjalnie dopasować swoje planowanie strategiczne w ciągu nadchodzących lat, aby lepiej dostosować się do potrzeb swoich klientów. 

Nadrzędne tematy wymieniane w nowym protokole, postrzegane jako niezbędne do odbudowy przemysłu spotkań to: 

  1. Zrównoważony rozwój; równość, różnorodność i integracja oraz legacy - są teraz najważniejsze dla klientów stowarzyszeniowych jeśli chodzi o wybór destynacji na ich wydarzenia. W związku z tym, destynacje powinny poświęcić więcej zasobów, aby skuteczniej realizować te priorytety.
  2. Planowanie i łagodzenie sytuacji kryzysowych - protokoły zwiększające bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę powinny być dalej ulepszane i skodyfikowane, aby chronić przed przyszłymi kataklizmami, które wpływają na wydarzenia biznesowe.
  3. Rzecznictwo i polityka - Klienci stowarzyszeniowi oczekują od destynacji i ich partnerów, aby nadal stanowczo lobowali za zmniejszaniem barier w podróżowaniu.
  4. Dostosowanie sektora i społeczności - Zapewnienie dostępu do lokalnych klastrów biznesowych i liderów społeczności ma kluczowe znaczenie dla przyciąganie wydarzeń biznesowych. 

Podobnie jak w przypadku protokołu z Kaohsiung, Protokół Globalnych Spotkań Stowarzyszeń ma służyć światowemu przemysłowi jako mapa drogowa wskazująca strategie które umożliwią międzynarodowemu przemysłowi spotkań dobrze się rozwijać. To dokument, który może rzucić światło na nowe możliwości dotyczące współpracy i innowacji,.

Źródło: www.iccaworld.com

Autor: Anna Górska, Członek Zarządu ICCA, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense Wiceprezes Zarządu SKKP