ASSOCIATION NEWS: Nowy raport WTTC o zagrożeniach cybernetycznych

ASSOCIATION NEWS: Nowy raport WTTC o zagrożeniach cybernetycznych

Światowa Rada ds. Podróży i Turystyki WTTC (World Travel & Tourism Council)  opublikowała ważny raport mający na celu poinformowanie interesariuszy sektora o tym jak „odporność cybernetyczna” wpływa na globalną branżę turystyczną oraz pomoc w planowaniu lepszej i bezpieczniejszej przyszłości. 

Raport „Codes to Resilience” został opracowany we współpracy z firmą Microsoft, opierając się na obszernych badaniach i pogłębionych wywiadach z niektórymi wiodącymi w branży ekspertami ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, którzy pracują dla czołowych firm z branży turystycznej, takich jak Mastercard czy JTB

Raport WTTC skupia się na fakcie, że pandemia COVID-19 zmusiła firmy na całym świecie, w tym sektor turystyczny, do przeniesienia swoich transakcji w większym zakresie w przestrzeń cyfrową. I chociaż zwiększona cyfryzacja stwarza nowe sposoby i możliwości prowadzenia działalności, otwiera również nowe spektrum wyzwań, zwłaszcza związanych z cyberprzestępczością.

„Cyfryzacja umożliwiła sektorowi poszerzenie oferty dla konsumentów i nowe możliwości dla pracowników, ale wprowadziła również nowe zagrożenia” – czytamy w raporcie. „Ryzyka te stwarzają ogromne zagrożenia finansowe, operacyjne i reputacyjne dla sektora, wymagając proaktywnej identyfikacji i przeciwdziałania, aby zapewnić długoterminową odporność całej branży”.

Według ustaleń z raportu 72 procent małych i średnich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europie padło już w przeszłości ofiarą co najmniej jednego cyberataku. A ponieważ przedsiębiorstwa te stanowią 80 procent wszystkich firm z branży turystycznej, ochrona przed cyberwłamaniami musi pozostać priorytetem sektora.

Raport przedstawia również cztery kluczowe kwestie, które należy rozwiązać, aby każda organizacja mogła wzmocnić ochronę cybernetyczną i zwiększyć swoją odporność: zabezpieczanie danych dotyczących tożsamości, zabezpieczanie operacji biznesowych, zrozumienie wpływu COVID-19 i zarządzanie globalnym prawodawstwem.

Pełną treść raportu „Codes to Resilience” można bezpłatnie pobrać na ich strony (link znajdziecie powyżej, w drugim akapicie).

Autor: Anna Górska, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense, Członek Zarządu ICCA, Wiceprezes Zarządu SKKP ds. Współpracy Międzynarodowej