ASSOCIATION NEWS - Koszty organizacji spotkań wzrosną.

ASSOCIATION NEWS - Koszty organizacji spotkań wzrosną.

Według raportu Global Business Travel Forecast 2023, opublikowanego 10 sierpnia przez firmę CWT i Global Business Travel Association, globalne ceny podróży i spotkań będą nadal gwałtownie rosnąć w 2022 i 2023 roku. Wzrost cen podróży będzie wynikał przede wszystkim z rosnących cen paliw i surowców, a także niedoborów siły roboczej.

„Popyt na podróże służbowe i spotkania powraca z nawiązką, co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości”, powiedział dyrektor generalny CWT Patrick Andersen. Wszystkie powyższe czynniki powodują wzrost kosztów, dodał Andersen, co skutkuje cenami, które powinny być w większości takie same jak w 2019 roku.

Koszty spotkań nadal rosną

Jak dobrze wiedzą organizatorzy spotkań i wydarzeń, ceny już wzrosły na całym świecie — dzięki stłumionemu popytowi, potrzebie ponownego spotykania się osobiście i niepewnym prognozom gospodarczym. Prognozy szacują, że koszt na uczestnika będzie w tym roku aż o 25 procent wyższy niż w 2019 roku, a następnie dodatkowo wzrośnie o 7 procent w 2023 roku.

Popyt na przestrzeń konferencyjną jest wysoki, a spotkania firmowe konkurują o przestrzeń z szeroką gamą wydarzeń, które zostały przekładane od 2020 roku. Ponadto w raporcie odnotowano, że wiele firm, które zrezygnowały z powierzchni biurowej w ciągu ostatnich dwóch lat, musi zarezerwować miejsce na spotkania w celu ponownego zbliżenia i integracji pracowników.

Prognoza wskazuje również na krótsze czasy realizacji jako czynnik podnoszący koszty, przy czym średni czas realizacji wynosi teraz zaledwie od jednego do trzech miesięcy, w przeciwieństwie sześciu do  dwunastu notowanych wcześniej. 

Grupy i osoby podróżujące biznesowo powodem wysokich stawek hotelowych

Silny popyt na podróże rekreacyjne przyczynił się do rekordowo wysokich średnich stawek dziennych w ciągu ostatniego roku, a raport wskazuje, że przeloty i grupowe podróże służbowe prawdopodobnie podniosą te ceny. Raport szacuje, że światowe stawki wzrosną w tym roku o 18,5 procent w porównaniu z 2021r., a o kolejne 8,2 procent w 2023 r. Już teraz stawki wzrosły o 22 procent w Ameryce Północnej i 31,8 procent w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, przewyższając ceny z 2019 roku. Według prognozy, ceny hoteli powinny przekroczyć poziom z 2019 roku w 2023 roku.

Rosnąca klasa premium i rezerwacje międzynarodowe przyczyną wzrostu cen biletów lotniczych

Przewiduje się, że ceny biletów lotniczych wzrosną aż o 48,5 procent w 2022 roku, ale biorąc pod uwagę gwałtowne spadki w ciągu ostatnich dwóch lat, prognozy przewidują, że ceny nie przekroczą cen przedpandemicznych do 2023 roku, kiedy to przewiduje się kolejną podwyżkę o 8,4 procent.

Rosnący popyt, droższe paliwo lotnicze oraz wzrost odsetek biletów klasy premium i biletów międzynarodowych przyczynią się również do wzrostu. W pierwszej połowie 2022 r. miejsca w klasie premium stanowią 6,2 procent wszystkich sprzedanych biletów, co oznacza, że systematycznie wraca do 7 procent osiągniętego w 2019 roku.

Raport, aktualizowany corocznie przed GBTA, opiera się na danych z CWT i GBTA, publicznych informacjach branżowych oraz modelach ekonomicznych opracowanych przez Instytut Avrio.

Pełen raport jest dostępny na stronie www CWT: https://www.mycwt.com/global-business-travel-forecast/

Autor: Anna Górska, Anna Górska, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense, Członek Zarządu ICCA, Konsultant HelmsBriscoe, Wiceprezes Zarządu SKKP