ASSOCIATION NEWS - Jak rozpocząć organizowanie imprez neutralnych dla klimatu

ASSOCIATION NEWS - Jak rozpocząć organizowanie imprez neutralnych dla klimatu

W ramach inicjatywy „Net Zero Carbon Events” ukazał się nowy przewodnik po wydarzeniach neutralnych dla klimatu (Climate Neutral Events).  Przewodnik  „Quick guide to getting started” jest skierowany do profesjonalistów zajmujących się wydarzeniami ze wszystkich sektorów – od organizatorów po obiekty i usługodawców aż do destynacji.

Zastanawialiście się kiedyś od czego zacząć organizację spotkań, które nie mają negatywnego wpływu na klimat? Przewodnik zawiera praktyczne wskazówki, jak stawiać pierwsze kroki w kierunku neutralnych dla klimatu wydarzeń biznesowych. Dziewięć tematów obejmuje na przykład ocenę własnego śladu węglowego lub przyjrzenie się najlepszym praktykom innych firm.

Zerowa wartość netto (Net Zero) odnosi się do równowagi między emisją gazów cieplarnianych (GHG) wytwarzanych przez człowieka a ich usuwaniem z atmosfery. Aby osiągnąć tę równowagę, emisje gazów cieplarnianych muszą zostać zredukowane, a te, których nie da się uniknąć, muszą zostać zrekompensowane lub „neutralizowane” poprzez zastosowanie długoterminowych rozwiązań wychwytywania dwutlenku węgla.

Autorzy przewodnika zwracają uwagę, że wiele wstępnych wskazówek koncentruje się na wewnętrznej komunikacji i zaangażowaniu, a nie na natychmiastowych działaniach ograniczających emisję dwutlenku węgla. Zalecają uzyskanie odpowiedniego poziomu poparcia ze strony właściwych interesariuszy, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla trwałego sukcesu każdego programu ‘net Zero” lub programu redukcji emisji: „Gdy na pokładzie znajdą się właściwi ludzie, można zaprojektować i podjąć określone działania”.

„Net Zero Carbon Events” zostało oficjalnie uruchomione 10 listopada 2021 r. na Światowym Szczycie Klimatycznym w Glasgow, a także kilka godzin później na targach IMEX America w Las Vegas. Wcześniej ponad 100 interesariuszy podjęło zobowiązanie przy wsparciu Sekretariatu UNFCCC (Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu) i pod auspicjami JMIC (Rada Przemysłu Spotkań Wspólnych), że do 2050 roku osiągną zerową emisję dwutlenku węgla.

Źródło: netzerocarbonevents.org

Autor: Anna Górska