Anna Górska z Symposium Cracoviense ponownie w Zarządzie ICCA!

Anna Górska z Symposium Cracoviense ponownie w Zarządzie ICCA!

Anna Górska, pełniąca funkcję Doradcy Zarządu w PCO Symposium Cracoviense została wybrana na kolejną dwuletnią kadencję do Zarządu ICCA International Congress and Convention Association. Będzie tam reprezentowała sektor Zarządzania Spotkaniami (Meetings Management) wspólnie z Eyalem Halevy z Paragon Group. 

Symposium Cracoviense to PCO istniejące na rynku polskim od prawie 25 lat, zajmujące się kompleksową organizacją i obsługą spotkań naukowych i biznesowych. Misją firmy jest wprowadzanie i upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju w organizacji kongresów. Anna Górska związana jest z firmą od 2019r i odpowiada za relacje z międzynarodowymi stowarzyszeniami. 

ICCA to najbardziej liczące się stowarzyszenie przemysłu spotkań na świecie, które prowadzi największy zakres badań nad rynkiem międzynarodowych konferencji stowarzyszeniowych. Firmy członkowskie podzielone są na Oddziały ze względu na położenie geograficzne oraz na Sektory ze względu na specyfikę swojej działalności. W zależności od wielkości Sektora, przewodniczą mu jedna lub dwie osoby.

Anna Górska związana jest z ICCA od ponad 15 lat, reprezentując przez te lata w stowarzyszeniu firmy z różnych sektorów, początkowo w sektorze Marketingu Destynacji, następnie Obiektów a obecnie Zarządzania Spotkaniami. W latach 2012-2018 była również Przewodniczącą Oddziału Europy Centralnej ICCA.

Zarząd ICCA liczy obecnie 16 osób. W poprzedniej kadencji Anna Górska była zaangażowana m.in. w tworzenie strategii ICCA na lata 2023-2025, a także lobbowała aktywnie na rzecz organizacji kongresu ICCA w Polsce, który w dniach 6-9 listopada 2022 roku odbył się w Krakowie. Symposium Cracoviense było Partnerem Lokalnym Kongresu. W kolejnej kadencji Anna Górska będzie m.in. zaangażowana w grupie roboczej ICCA Board Marketing & Communication Work Group. Spotkania Zarządu odbywają się stacjonarnie zwykle dwa razy w roku, podczas targów IMEX oraz podczas Kongresu ICCA. W przyszłym roku planowane jest dodatkowe spotkanie, w marcu. 

Praca w ICCA ma charakter społeczny. Górska od lat zaangażowana jest wolontarystycznie w polskich i międzynarodowych organizacjach, związanych z przemysłem spotkań. Obecnie jest Wiceprezesem Zarządu ds. Międzynarodowych w SKKP, Ambasadorem Positive Events Impact oraz członkiem Association of Associations Executives. Prowadzi również własną działalność gospodarczą, oferując usługi doradczo-konsultingowe. 

INFORMACJA PRASOWA