Ambasadorowie Kongresów Polskich oraz Mecenasi - ruszają zgłoszenia do programu za lata 2022-2023

Ambasadorowie Kongresów Polskich oraz Mecenasi - ruszają  zgłoszenia do programu za lata 2022-2023

Rozpoczyna się proces poszukiwań Ambasadorów i Ambasadorek Kongresów Polskich oraz Mecenasów na lata 2022-2023. Program, który obchodzi w tym roku swoje 25-lecie, jest organizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną (POT), Poland Convention Bureau i Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP).

Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich (AKP) jest promowanie oraz zachęcanie do efektywnego pozyskiwania międzynarodowych spotkań i wydarzeń do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem kongresów i konferencji. Również poszukiwani są Mecenasi Kongresów Polskich, czyli firmy i instytucje wspierające organizowane wydarzenia.

Podobne programy działają z powodzeniem na całym świecie, np. w Japonii, Słowenii czy w USA. W Polsce, Ambasadorowie Kongresów pełnili kluczową rolę w pozyskiwaniu 106 dużych kongresów, co przyczyniło się do wskaźnika wykorzystania kapitału intelektualnego na poziomie 37,9 proc., porównywalnego z Francją czy Niemcami.

Zgłoszenia kandydatur do tytułów Ambasadora i Mecenasa Kongresów za lata 2022-2023 można składać online poprzez formularz dostępny pod adresem https://akp2022.syskonf.pl do 15 września 2023 roku. Wszelkie pytania można przesyłać do Sekretarza Kapituły Programu AKP, Agnieszki Szymerowskiej, pod adresem email: [email protected].

Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, w skład której wchodzą przedstawiciele branży i nauki wskazani przez organizatorów, wybierze nowych, honorowych Ambasadorów i Mecenasów za lata 2022-2023. Wśród członków Kapituły są m.in. prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk (Przewodniczący Kapituły), dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UWSB Merito, Michał Fijoł (Prezes PLL LOT), Gheorghe Marian Cristescu (Prezes PHH), Alicja Omięcka (Port Lotniczy Lublin) i prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich współpracuje z lokalnymi Klubami Ambasadora w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, a wkrótce będzie aktywny w innych miastach. Kluby te skupiają naukowców i profesjonalistów z różnych branż, a Ambasadorowie stanowią naturalnych partnerów w pozyskiwaniu międzynarodowych wydarzeń.

Polska posiada w zarządach międzynarodowych stowarzyszeń największą liczbę osób spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej, co dowodzi naszego potencjału intelektualnego i technologicznego. Program Ambasadorów Kongresów Polskich odgrywa kluczową rolę w dalszym rozwijaniu tej dziedziny.

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której zostaną uhonorowani laureaci za lata 2022-2023, odbędzie się pod koniec roku. Program ten cieszy się prestiżem i zyskuje coraz większe uznanie w środowisku biznesowym i naukowym.

Dowiedz się więcej o programie Ambasadorów Kongresów Polskich na stronie ambasadorkongresow.pl.

INFORMACJA PRASOWA