Akcja "Zaczytani" w Qubus Hotel

Akcja "Zaczytani" w Qubus Hotel

Sieć hoteli konferencyjnych Qubus jest przykładem firmy zaangażowanej w ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu. Personel wszystkich czternastu obiektów postanowił wziąć udział w szczytnej akcji pt. „Zaczytani”, której ambasadorami są takie polskie gwiazdy jak Skiba, Sylwia Gruchała czy Ania Wyszkoni.

Przedsięwzięcie polegało na zbieraniu, w każdym z hoteli sieci, książek przeznaczonych dla uczestników akcji „Zaczytani”. Łącznie pracownikom udało się zgromadzić ponad 600 książek w ciągu 2 miesięcy. Pośród zebranej kolekcji można znaleźć egzemplarze literatury dziecięcej oraz młodzieżowej, a także książki edukacyjne.

- Podobnie jak organizatorzy akcji jesteśmy zwolennikami czytania i efektywnego pomagania innym. Jednymi z naszych firmowych wartości są też zaangażowanie, rozwój i współpraca, które idealnie wpisują się w pomysł całej akcji. Cieszymy się też, że spotkała się ona z tak dużym odzewem ze strony naszych pracowników – stwierdza Aleksandra Dunaj – Bąk Specjalista ds. Procesów HR w sieci Qubus Hotel.

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której hotel Qubus angażuje się społecznie. Sieć ma już na swoim koncie coroczne wspieranie fundacji „Dziecięca fantazja” poprzez zakup kartek świątecznych, a także zakupienie indeksów dla dwójki dzieci w ramach akcji „Akademia przyszłości”.

Hotel może się również poszczycić swoja własną akcją pt. „Mały hotelarz”. Przedsięwzięcie to polega na oprowadzaniu po hotelu zorganizowanych wycieczek ze szkół i przedszkoli, w trakcie których pracownicy hotelu opowiadają dzieciom o szczegółach swojej pracy.

- Idea odpowiedzialnego biznesu jest nam bardzo bliska. Polega ona jednak nie tylko na pomocy innym, ale także na prowadzeniu przyjaznej dla pracowników polityki kadrowej. Dowodem na to, że w Qubus Hotel ma ona wysoki poziom, jest przyznawany nam już od 4 lat certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki. Ideą programu jest docenienie i wyróżnienie pracodawców, którzy świadomie inwestują w swoją kadrę. Staramy się zatem co roku powiększać np. pakiet pozafinansowych form motywowania. Działania te wynikają zarówno z potrzeb naszych pracowników, jak też pozwalają na budowanie wizerunku Qubus Hotel jako wartościowego pracodawcy – podsumowuje Edyta Goryszewska-Szumska Dyrektor Personalny w Qubus Hotel.

INFORMACJA PRASOWA