Akcja pomocy młodzieży w ramach staży z udziałem obiektów Grupy Hotelowej Orbis

Akcja pomocy młodzieży w ramach staży z udziałem obiektów Grupy Hotelowej Orbis

„Accordeon Samodzielności” to projekt prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Fundację Accor pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Inicjatywa ma na celu pomoc dzieciom wychowującym się poza rodziną, które z racji swego położenia mają znacznie utrudniony start na rynku pracy. Projekt ministerstwa i polskich fundacji prowadzony jest z inicjatywy pracowników hotelu Novotel Warszawa Centrum.

"Accordeon Samodzielnośći" to szlachetna idea w ramach, której młodzi ludzie mają wiele n możliwości m.in. szanse odbycia płatnego stażu w firmach, pomoc psychologiczną i wsparcie finansowe. Fundacja Accor przekazała na ten projekt 22 tys. euro w 2013 roku i 18 tys. euro w 2014 roku.

Projekt zrealizowany został w trzech etapach. W pierwszym, dzieci mogły skorzystać z pomocy psychologicznej i uwierzyć we własne siły. Kolejnym etapem były jednodniowe wizyty w firmach, które biorą udział w programie. Spotkania miały na celu zapoznanie z przedsiębiorstwem oraz stanowiskiem pracy. W ostatnim z etapów młodzi ludzie rozpoczynali staże w wybranych firmach.

Osoby potrzebujące pomocy wytypowane zostały przez Fundację Dzieci Niczyje. - Według badań młodzi ludzie, wychowankowie domów dziecka, obawiają się, że po opuszczeniu placówki nie poradzą sobie w codziennym życiu, będą mieli problemy mieszkaniowe, finansowe, a także trudności ze znalezieniem pracy. Accordeon Samodzielności zakłada nie tylko wsparcie i szkolenia, ale także konkretne staże i możliwości dalszego rozwoju. Taki projekt pomaga im uaktywnić się na początku drogi zawodowej i pokonać lęk przed niepowodzeniem – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska zarządu Fundacji Dzieci Niczyje.

W realizacje projektu zaangażowało się wiele firm, chętnych przyjąć młodych stażystów. Wśród nich znalazły się także hotele Novotel Warszawa Centrum, Novotel Warszawa Airport, a od tego roku, także Ibis Warszawa Stare Miasto. Hotele aktywnie zaangażowały się w akcję. Sama Fundacja Accor to instytucja wspierająca charytatywną działalność strategicznego partnera Grupy Hotelowej Orbis - firmy Accor, do której należy Novotel Warszawa Centrum. To właśnie pracownicy tego obiektu zwrócili się do Fundacji Accor i zainicjowali projekt Accordeon Samodzielności. Staże uczestników akcji potrwają do sierpnia 2014 roku.

INFORMACJA PRASOWA