100 tysięcy na badania nad analizą wariantów wirusa SARS CoV2 od Fundacji "Hotele dla Medyków"

100 tysięcy na badania nad analizą wariantów wirusa SARS CoV2 od Fundacji "Hotele dla Medyków"

Fundacja "Hotele dla Medyków", która została założona w kwietniu 2020 roku z inicjatywy Polskiego Holdingu Hotelowego, przekazała 100 tysięcy złotych Pomorskiemu  Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie. Pieniądze te mają zostać przeznaczona na przyspieszenie prowadzonych już prac nad analizą wariantów wirusa SARS CoV2. 

14 czerwca miała miejsce uroczystość w Rektoracie PUM, podczas której przedstawiciele fundacji przekazali czek na 100 tys. zł. W wydarzeniu wzięli udział Gheorghe Marian Cristescu (prezes Polskiego Holdingu Hotelowego) i Marcin Mazurek (prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości). W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM i dr hab. Andrzej Ossowski, kierownik Zakładu Genetyki Sądowej PUM. 

Pieniądze przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu komputerów i oprogramowania dla Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

- Jesteśmy zbudowani wsparciem, z jakim spotykamy się w tym trudnym dla systemu ochrony zdrowia okresie. Doceniamy każdą pomoc, i tę płynącą z serca indywidualnych osób, i tę instytucjonalną – podkreśla prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM – Zasoby materialne i emocjonalne jakimi dzięki takim inicjatywom dysponujemy zwiększają naszą motywację i zakres badań klinicznych. Z nich finalnie skorzystają pacjenci, a także studenci uczestniczący w zajęciach dydaktycznych w naszych jednostkach. 

To nie pierwsza taka inicjatywa. Fundacja "Hotele dla medyków" od samego początku powstania regularnie wspiera działania, mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Od początku powstania zgromadziła łącznie ponad 3 miliony złotych. 

- Cieszymy się, że po raz kolejny poprzez Fundację „Hotele dla Medyków” możemy wspierać działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Mamy wielką nadzieję, że zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przyczyni się do zintensyfikowania prac prowadzonych w Zakładzie Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a dzięki temu walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa będzie jeszcze bardziej skuteczna – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Fundacji „Hotele dla Medyków” i prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego.

INFORMACJA PRASOWA