Abstrakt - co to, jak napisać, przykład

Abstrakt to pewnego rodzaju streszczenie jakiejś publikacji, które tworzone jest w dokładnie określonym celu. Składa się też ono z konkretnych elementów. W dzisiejszym artykule napiszemy m.in. o tym, co to jest abstrakt oraz jak go napisać. Przy okazji dowiedz się też, czym jest agenda spotkania.

Abstrakt - co to?

Choć powyżej zostało napisane, co to jest abstrakt, to jednak konieczne jest bardziej dokładne uzupełnienie tej definicji. Otóż abstrakt to nic innego, jak pewnego rodzaju streszczenie, czy też omówienie pracy, np. prac dyplomowych albo materiałów konferencyjnych. Mianem abstraktu określa się również streszczenia, które zamieszczone są m.in. w specjalistycznych czasopismach naukowych. Abstrakt pełni niejako funkcję informacyjną odnośnie do głównych tez, które zostały zawarte w danej pracy. Organizacja konferencji i kongresów niejako wymaga tego, by od uczestników zebrać ich abstrakty.


Jak napisać abstrakt?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać dobry abstrakt. I tak jak spotkania biznesowe - zasady są ściśle określone, tak samo też jest z regułami dotyczącymi tworzenia abstraktów. Nadrzędną zasadą jest to, by nie był on zbyt długi. Abstrakt wystąpienia powinien liczyć kilkaset słów i najlepiej, gdyby składał się dużej liczby słów kluczowych. W taki sposób można nie tylko zainteresować potencjalnych słuchaczy i odbiorców, ale też pomóc sobie w stworzeniu całego wystąpienia, by było ono możliwie najbardziej konkretne i jasne. Gdy rozmyślasz nad abstrakt - jak napisać, przede wszystkim miej na uwadze, że ta część jest pierwszym, z czym spotyka się potencjalny słuchacz. Zadbaj więc o to, aby abstrakt był ciekawy oraz możliwie najbardziej intrygujący.


Co powinien zawierać abstrakt?

Abstrakt na konferencję przede wszystkim powinien zawierać najważniejsze informacje związane z celem badań, o których chcesz opowiedzieć. Niektórzy na pytanie, jak napisać abstrakt, odpowiadają, że uprzednio konieczne jest zastanowienie się, dlaczego konkretny tekst powstał, w jaki sposób zostały przeprowadzone analizy i badania na jego temat, co dokładnie zostało badane oraz do jakich wniosków to doprowadziło. Zdecydowanie kwestie te są najbardziej istotne i sprawiają, że słuchacz będzie w stanie podjąć decyzję o tym, czy w ogóle ma chęć uczestniczyć w tymże wystąpieniu. Abstrakt konferencyjny stanowi zatem pewnego rodzaju esencję całej pracy.


Jak powinien wyglądać abstrakt?

Abstrakt wystąpienia na konferencji najczęściej powinien liczyć nie więcej, niż 300 słów i odzwierciedlać treść wystąpienia, a nie dokładnie je opisywać. W abstrakcie trzeba wyjaśnić tło badań, ich cele, metodykę oraz wyniki, a więc najistotniejsze zależności albo dane, a także wnioski z przeprowadzonych badań. Co ważne, abstrakt referatu na konferencję nie powinien zawierać żadnych cytatów z literatury ani tabel czy rycin. Po napisaniu abstraktu warto się też upewnić, czy wszystkie opisane informacje na pewno pojawią się podczas wystąpienia.


Jak napisać abstrakt na konferencję?

Z powyższych informacji wynika już, czym jest abstrakt, a także jak mniej więcej powinien się on prezentować. Do tych wszystkich informacji należy dodać, aby abstrakt na konferencje stworzyć niemal od razu po napisaniu danego artykułu albo wystąpienia. W innym przypadku niestety możemy mieć kłopot ze wskazaniem kluczowych elementów, które przecież tak ważne są dla tegoż opisu. Dodatkowo, by mieć pewność co do tego, jak powinien wyglądać abstrakt, warto jest po prostu sprawdzić w wyszukiwarce, jak wygląda abstrakt na konferencję - wzór.


Abstrakt konferencyjny - przykład

Przykładowy abstrakt na konferencję zdecydowanie może pomóc w pisaniu tego właściwego. Wzorowanie się na nim daje pewność, że tekst tworzony jest w sposób właściwy. Dodatkowo, każdy przykładowy abstrakt zawiera zazwyczaj jeszcze kilka słów kluczowych, wokół których skoncentrowane jest całe wystąpienie lub artykuł. I choć wydawać by się mogło, że to podstawowa kwestia, to jednak wiele osób zapomina o tym, by tekstu tego nie pisać językiem potocznym. Wszystkie abstrakt - przykłady, które można znaleźć, jeśli napisane są w poprawny sposób, wyróżniają się tym, że składają się ze zdań rozwiniętych, a ich autor stronił od wyrażania swoich opinii albo wartościowania całego artykułu.


Mogą Cię Zainteresować również

Organizacja kongresów

Organizacja kongresów

Savoir vivre w biznesie

Savoir vivre w biznesie

Agenda spotkania - co to, przykład, jak napisać?

Agenda spotkania - co to, przykład, jak napisać?