Gala Ambasadorów Kongresów Polskich 2024

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich 2024

Dnia 21 marca 2024 roku odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, organizowana przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Silesia Convention Bureau. Gala miała miejsce w Walcowni Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, stanowiącej wyjątkową postindustrialną przestrzeń.

Podczas wydarzenia uhonorowani zostali Ambasadorzy i Ambasadorki Kongresów Polskich za lata 2022 i 2023, wybrani przez Kapitułę. Program Ambasadorów Kongresów Polskich, realizowany we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, ma na celu promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

W trakcie uroczystości gości powitali Prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej Adam Wawoczny oraz Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Prezes Wawoczny podkreślił rolę postindustrialnych przestrzeni w promowaniu regionu, a Prezes Szmytke zaznaczył wagę pozyskiwania kongresów dla rozwoju kraju na arenie międzynarodowej.

Paula Fanderowska, prezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, zwróciła uwagę na determinację Ambasadorów Kongresów w przyciąganiu wydarzeń do Polski, podkreślając rolę współpracy w tym procesie. Prof. Marek Pawełczyk, Przewodniczący Kapituły Programu AKP, w swoim przemówieniu skupił się na transformacji Śląska oraz jego bogactwie turystycznym.

Gala zgromadziła reprezentantów biznesu, nauki i innych dziedzin życia publicznego, świadcząc o znaczeniu rozwoju polskiego sektora kongresowego. Wśród nowych Ambasadorów znajdują się przedstawiciele różnych środowisk, potwierdzając wszechstronność działań promocyjnych Polski.

Uhonorowani Ambasadorzy i Ambasadorki Kongresów Polskich w 2024 roku

Podczas Gali w Katowicach w 2024 roku uhonorowane zostały następujące osoby:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk, Prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. n. med. Andrzej Mariusz Fal, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA/Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 • Prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Dr Paweł Gajdzis, Uniwersytecki Szpital Kliniczny/Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pani Małgorzata Grobelna, Fundacja JiM
 • Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska – obecnie Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Anna Jupowicz - Ginalska, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Justyna Kowalska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski
 • Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut - Obserwatorium Astronomiczne - dyrektor,
 • Dr n. med. Jacek Mazek, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku
 • Pani Agnieszka Pleti, Fundacja Poland Business Run
 • Prof. dr hab. Magdalena Rudzińska, Kierownik Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego
 • Dr Barbara Smorczewska, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, Politechnika Poznańska/Stowarzyszenie Rotopol
 • Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
 • Pan Piotr Węgrzyn, Fundacja Candela
 • Pan Łukasz Wilczyński, Europejska Fundacja Kosmiczna
 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski, Założyciel Grupy Medycznej OCHO
Gala Ambasadorów Kongresów Polskich stanowi nie tylko okazję do uhonorowania osób przyczyniających się do rozwoju kongresowego kraju, ale również platformę do wymiany doświadczeń i inspiracji dla kolejnych działań promocyjnych. Pozwala także na zacieśnianie współpracy między różnymi instytucjami i osobami zaangażowanymi w promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca dla organizacji wydarzeń biznesowych i naukowych.

Współorganizator Gali AKP, Silesia Convention Bureau, działa od stycznia 2023 roku w ramach Śląskiej Organizacji Turystycznej, promując region jako atrakcyjną destynację dla wydarzeń biznesowych. Partnerami tegorocznej Gali były firmy Dream Events Poland, Catering24, Mercure Katowice Centrum oraz Business Service Galop. Wydarzenie poprowadził Michał Zalewski z dobrzepowiedziane.com, partner wydarzenia.

Gala uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, prezentujący spektakl pt. „Folk Solution”, łączący muzykę elektroniczną, taniec współczesny i inspiracje kulturą ludową.

INFORMACJA PRASOWA