4. edycja konferencj "Event Biznes"
4. edycja konferencj "Event Biznes"
7 listopada 2017 roku w Warszawie odbędzie się czwarta już edycja konferencji „Event Biznes” . Konferencja prezentująca nowe formy promocji to jedno z najważniejszych wydarzeń branży eventowej.  Tegoroczne spotkanie będzie w pełni poświęcone tematyce eventu jako jednego z najlepszych narzędzi marketingowych, które pozwala dotrzeć bezpośrednio do docelowych grup realizowanych projektów i z powodzeniem realizować biznesowe cele.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do menagerów i dyrektorów działu marketningu. Spotkanie ma na celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi formami promocji służącymi budowaniu marki oraz ukazanie wszystkich korzyści płynących z wykorzystywania event marketingu.

Na konferencje zostali zaproszeni eksperci z branży z bogatym portfolio projektów, zrealizowanych dla największych marek. Nad programem czuwa Rada Programowa wraz z Stowarzyszeniem Branży Eventowej.